Info / FAQ français deutsch english
INSCHRIJVENNIEUWSBRIEFVOORDELENWINNAARSCONTACT

  INFO

checker

Veel gestelde vragen

Heb je een vraag over de Lerarenkaart? De kans is groot dat je hier het antwoord op je vraag vindt. Vind je het antwoord niet? Stuur dan een bericht via het menu ‘contact’.

Wat moet je doen...

Vragen in verband met het aanbod van de lerarenkaart

Vragen over de Lerarenkaart


Wat moet je doen...

- als je je Lerarenkaart verliest?
Verloren kaarten worden niet vervangen. Zodra een nieuw kalenderjaar start, ontvang je een nieuwe Lerarenkaart.

- als je Lerarenkaart gestolen is?
Denk eraan om de verloren Lerarenkaart te laten opnemen in het proces-verbaal. Laat hierbij ook je stamboeknummer vermelden. Indien je hiervan een kopie voorlegt (via mail naar info@lerarenkaart.be of met de post naar Redactie Klasse / Lerarenkaart - Koning Albert II laan 15 - 1210 Brussel) , krijg je bij de volgende zending Lerarenkaarten een nieuwe Lerarenkaart toegestuurd.

- als je verhuist?
Niets. Je kaart blijft het hele jaar geldig. De legitimatie als leraar gebeurt vooral op naam, stamboeknummer en foto. Je kan een bewijs van adreswijziging bij de hand houden voor het geval een balie- of winkelbediende het adres op je Lerarenkaart vergelijkt met het adres op je identiteitskaart.

- als je als leraar start in de loop van het schooljaar?
Starters krijgen automatisch een Lerarenkaart toegestuurd - samen met het eerstvolgende Klasse Magazine - zodra je personeelsdossier bij het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming volledig in orde is. Starters tussen 1 september en 30 november 2015 krijgen hun Lerarenkaart 2016 samen met het decembernummer van Klasse Magazine thuisgestuurd. Starters tussen 20 oktober en 30 november 2015 krijgen Klasse Magazine en Lerarenkaart thuis. Starters tussen 30 november en 29 februari 2015 krijgen het maartmagazine van 2016 thuis met Lerarenkaart. Starters tussen 29 februari en 14 juni 2016 krijgen het junimagazine thuis met Lerarenkaart. Starters na 14 juni krijgen geen Lerarenkaart 2016 meer, maar wel septembermagazine.

Vragen in verband met het aanbod van de lerarenkaart

- Hoe kan je inschrijven voor een lerarendag?
Op de startpagina van deze site klik je door naar het overzicht van lerarendagen en speciale activiteiten voor leraren (www.lerarenkaart.be/inschrijven). Daar staat heel kort samengevat wat je mag verwachten en hoe je moet inschrijven. In de meeste gevallen verlopen de inschrijvingen uitsluitend via de site van de lerarenkaart. Zijn de inschrijvingen geopend, dan staat onder de aankondiging van de lerarendag een knipperend ‘inschrijflogo’. Klik op dat logo en je krijgt het inschrijfformulier op het scherm. Tik in de voorziene velden de gevraagde informatie. Vermeld onderaan je naam, het nummer op je Lerarenkaart en je e-mailadres (of een e-mailadres van de school, van een collega…). Klik vervolgens op de verzendknop
Belangrijk:
Controleer goed je e-mailadres want je ontvangt een bevestigingsmail. Vaak is die bevestigingsmail ook het toegangsbewijs. In dat laatste geval druk je de mail af.

- Hoe kan je jouw inschrijving annuleren?
Als je inschrijft voor een lerarendag via de site van de Lerarenkaart, ontvang je een bevestigingsmail. In die mail is een uitschrijf-link voorzien. Klik op die link en annuleer je inschrijving. Lukt dat niet, forward dan je bevestigingsmail naar inschrijvingen[at]lerarenkaart.be ([at]=@) met het verzoek je inschrijving te annuleren.

- Hoe kan je jouw inschrijving wijzigen?
Annuleer je inschrijving (zie hierboven). Vervolgens vraag je via de website opnieuw het inschrijfformulier op. Vul er al je gegevens in. Kijk wel eerst even na of het inschrijfformulier nog online is. Zijn de inschrijvingen intussen volzet of afgesloten, mail dan naar inschrijvingen[at]lerarenkaart.be ([at]=@) met de gewenste wijziging. We kijken na of de wijziging mogelijk is.

- Hoe vind je voordelen waar je korting of gratis toegang krijgt?
De Lerarenkaart biedt educatieve en commerciële voordelen. Je kan voordelen zoeken op trefwoord nadat je een keuze hebt gemaakt tussen de categorie educatief of commercieel. Alle voordelen kan je ook terug vinden per dorp of stad.

- Kan je feedback geven op het aanbod?
Surf naar de fiche van het bezochte museum, natuurcentrum, technologisch centrum, theater… Via de knop ‘geef hier je mening’ (onderaan de pagina) kan je een reactie posten.
Merk je een fout in de gegevens op, dan laat je dat weten via het menu ‘contact’.

- Hoe blijf je op de hoogte van het aanbod van de lerarenkaart?
Abonneer je op de nieuwsbrieven. Schrijf je in via www.klasse.be/nieuwsbrieven.

Vragen over de Lerarenkaart

- Wat is de Lerarenkaart?
De Lerarenkaart is een gepersonaliseerde beroepskaart waarmee je recht hebt op tal van voordelen en kortingen. Met de Lerarenkaart informeert, activeert, verbindt en waardeert Klasse leraren, docenten en onderwijsondersteuners. De redactie van Klasse beheert de Lerarenkaart en ondersteunt het aanbod. Het volledige aanbod vind je op www.lerarenkaart.be. Via de nieuwsbrieven ontvang je een recente update van het tijdelijke en permanente aanbod. Schrijf je hiervoor in via www.klasse.be/nieuwsbrieven.

- Wat zijn de doelstellingen van de Lerarenkaart?
De Lerarenkaart informeert
Heel veel instellingen (musea, theaters, wetenschappelijke instellingen, technologische, culturele en natuurcentra) maar ook veel tijdelijke evenementen (tentoonstellingen en festivals) hebben een belangrijke meerwaarde voor onderwijs.
De Lerarenkaart bundelt deze informatie op www.lerarenkaart.be en houdt ze actueel. Zo vinden leraren die initiatieven die voor hun vak en hun leerlingen interessant zijn. Via de verschillende nieuwsbrieven ontvangen abonnees een recente update van het aanbod.

De Lerarenkaart activeert
Via de Lerarenkaart geraken leraren vaker en actiever betrokken bij cultuur, milieu, sport, actualiteit … Zo maken nog meer Vlaamse leerlingen kennis met het rijke educatieve aanbod. Kortingen in boekhandels en computerzaken moedigen leraren aan om aan de slag te gaan met actuele informatie en de nieuwste leermiddelen.

De Lerarenkaart verbindt
Klasse nodigt leraren uit op exclusieve activiteiten zoals premières, een bezoek achter de schermen, meet and greet, lezingen en vormingsmomenten. Tijdens lerarendagen van Klasse ontmoeten leraren elkaar en bouwen ze hun netwerk uit met partnerorganisaties.

De Lerarenkaart waardeert
De kaart is een symbool van waardering voor de belangrijke rol van de leraar, docent en onderwijsondersteuner.

- Wie heeft recht op een Lerarenkaart?
De Lerarenkaart is er voor volgende categorieën van personeel die hun loon ontvangen via het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming:

1) Het bestuurs- en onderwijzend personeel en de onderwijsondersteuners* uit alle netten in:

 • het kleuteronderwijs
 • het lager onderwijs
 • het secundair onderwijs
 • het hoger onderwijs**
 • de centra voor leerlingenbegeleiding
 • de centra voor volwassenenonderwijs
 • de centra voor basiseducatie
 • het deeltijds kunstonderwijs

*Onder onderwijsondersteuners worden volgende personeelscategorieën begrepen:

 • paramedisch personeel
 • opvoedend hulppersoneel
 • psychologisch personeel
 • administratief personeel
 • meesters-, vak-en dienstpersoneel
 • technisch personeel
 • sociaal personeel

**In uitvoering van de CAO IV Hoger onderwijs van 13/12/2013 krijgen de personeelsleden van de universiteiten belast met taken van onderwijs ook een Lerarenkaart.

2) De inspecteurs en het personeel van de begeleidingsdiensten

Indien je voor het eerst een onderwijsopdracht start, ontvang je je Lerarenkaart en een eerste Klasse Magazine op je thuisadres.

De volgende categorieën krijgen geen Lerarenkaart:

 • gepensioneerden
 • personeelsleden met (volledige) TBS 55+ of 58+
 • personeelsleden met (volledige) bonus voorafgaand aan TBS 58+
 • leraren in (volledige) loopbaanonderbreking
 • studenten (bv in lerarenopleidingen)
 • personeelsleden die hun loon rechtstreeks van de inrichtende macht ontvangen
 • personeelsleden van instellingen die via een enveloppefinanciering betaald worden (bv SYNTRA)
 • personeelsleden van instellingen die niet ressorteren onder het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (privéscholen, VDAB, immersieonderwijs Wallonië)
 • gastdocenten zonder doorlopende opdracht

- Hoe krijg je de Lerarenkaart?
Ben je starter? Zie hierboven ‘als je als leraar start in de loop van het schooljaar?
Heb je een abonnement genomen en betaald op Klasse Magazine vóór 19 oktober 2015, dan krijg je je Lerarenkaart 2016 thuisgestuurd met het decembernummer.
Heb je geen abonnement op Klasse Magazine genomen vóór 19 oktober 2015, maar ben je dan wel reeds actief in het onderwijs, dan ligt je Lerarenkaart 2016 klaar in jouw bib. Details hierover vind je op www.klasse.be/lerarenkaart.

- Kan je de Lerarenkaart ook in het buitenland gebruiken?
De Lerarenkaart is in eerste instantie een kaart voor binnenlands gebruik. Met honderden Belgische musea, natuurcentra, theaters, wetenschappelijke instellingen, winkels, sportzaken... heeft de Lerarenkaart vaste afspraken over gratis toegang, korting of andere speciale voorwaarden. De Lerarenkaart (co-)organiseert bovendien jaarlijks 150 tot 200 activiteiten voor leraren.

In het buitenland is de Lerarenkaart een zuivere legitimatiekaart. Je bewijst dat je in het onderwijs werkt door je kaart voor te leggen. Het is aan de bezochte instellingen om te beslissen of ze jou al dan niet korting of gratis toegang verstrekken. Heel wat leraren hebben dankzij de Lerarenkaart al bespaard op hun vakantiebudget. Proberen is niet verboden, maar er is geen garantie dat je korting krijgt. Een buitenlands museum vindt het vaak moeilijk te verantwoorden om Vlaamse leraren korting te geven terwijl ze dat niet eens kunnen voor hun eigen leraren.

Met een beperkt aantal instellingen in de buurlanden heeft de Lerarenkaart vaste afspraken. Deze instellingen vind je op deze site (educatieve voordelen, selecteer bij 'provincie' de term buitenland - NL, buitenland - F of buitenland - D).

Disclaimer | © Klasse / LCP nv  www.ond.vlaanderen.be